Voor valbreking worden vaak traditionele valmatten gebruikt die soms zwaar en moeilijk te verplaatsen zijn. De Airtrack Factory (ATF) produceert verschillende lichtere en makkelijker transporteerbare opblaasbare producten voor bedoeld voor allerlei gymnastische toepassingen. De vraag is of luchtproducten ook ingezet kunnen worden voor valbreking.

Onderzoek

InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch (ISLDB) beschikt over expertise en meetappaatuur om te onderzoeken  of diverse gymnastische producten en materialen voldoen aan de internationale gestelde normen van de FIG voor materialen om landingen en vallen op te vangen (valbreking).

Lichte en makkelijke transporteerbare opblaasbare producten stimuleren daarnaast een toegankelijke sportdeelname en dragen daarmee bij aan meer inclusief sporten, meer plezierbeleving en een veilig(er) sportklimaat. Voor sport- en beweegaanbieders kunnen opblaasbare valbrekende materialen mogelijk ook voor kostenreductie en een bredere inzetbaarheid bij sport en bewegen zorgen. Het onderzoek is eind oktober 2021 met een meetrapport voor de Airtrack Factory afgesloten.

Meer weten over onderzoek naar turnmaterialen?

Mail ons dan via info@isldb.nl