Stage Kwantificeren van trainingsbelasting in het topturnen

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches.

Om de effectiviteit van trainingsperiodisering te vergroten en de kans op onder- of overtraining te voorkomen is het monitoren van de trainingsbelasting essentieel. ISLDB gebruikt daarom draagbare sensortechnologie voor het kwantificeren van de trainingsbelasting bij turnen heren. Voor het (door)ontwikkelen van deze monitoring(stool) worden algoritmen geschreven waarmee verschillende (positie)parameters geautomatiseerd, gegenereerd en gevisualiseerd kunnen worden in een dashboard ter ondersteuning van de turncoaches en gymnasten.

Tijdens deze stage ben jij (mede)verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van deze monitoringstool en neem jij het initiatief om algoritmen te schrijven voor een of meerdere parameters. Je verzamelt data tijdens pilotmetingen en test ook jouw algoritme in de trainingspraktijk.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met sensoren en sensortechnologie/ embedded systems een pré.

 • Bewegingstechnologie (M&T), Biometrie
 • Bewegingswetenschappen
 • Data-analytics
 • Industrial Design (TUE, TUD)
 • ICT, Technische informatica (hbo)
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit en interesse met sensoren / techniek / embedded systems.

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid LPS topturnen

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches. Een van de aandachtsgebieden hierin is het kwantificeren van de trainingsbelasting door middel van draagbare sensortechnologie bij turnen heren.

Om de effectiviteit van trainingsperiodisering te vergroten en de kans op onder- of overtraining te voorkomen is het monitoren van de trainingsbelasting essentieel. ISLDB gebruikt daarom draagbare sensortechnologie voor het kwantificeren van de trainingsbelasting bij turnen heren. Om de locatie van de turner te bepalen maakt het ISLDB gebruik van een Local Positioning System (LPS). Hiermee kan de sensor die door de turner wordt gedragen in de ruimte worden gelokaliseerd. Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een gemotiveerde stagiair die ons bij dit onderzoek kan ondersteunen. Jouw taken bestaan uit het (1) opstellen van de onderzoeksopzet, (2) verzamelen van data, (3) verwerken en analyseren van de data en (4) rapporteren van de data.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met sensoren en sensortechnologie/ embedded systems een pré.

 • Bewegingstechnologie (M&T), Biometrie
 • Bewegingswetenschappen
 • Data-analytics
 • Industrial Design (TUE, TUD)
 • ICT, Technische informatica (hbo)
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit en interesse met sensoren / techniek / embedded systems.

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Videograaf (AV-productie)

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches. Het lab is gevestigd in het Nationale TopsportCentrum (NTC) voor Turnen Heren in “De Plek” in Den Bosch.

Het dynamische sportinnovatielab leent zich uitstekend voor het produceren van mooie video-content door de aanwezigheid van de beste turners en turnsters in hun dagelijkse trainingsomgeving ! Verder werkt ISLDB al langere tijd met diverse interessante meetsystemen zoals bijvoorbeeld Xsens MVN voor 3D motion tracking waardoor video-content nog interessanter wordt. Ook het onderzoeken van turntoestellen en –materialen in de trainingspraktijk levert waardevolle en goede content op.

Geschikte opleidingen

 • AV-productie: filmmaker / mediavormgever (mbo)
 • Multimedia designer (mbo/hbo)
 • marketing / communicatie (mbo/hbo)
 • overige gerelateerde opleidingen

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Trainingsmonitoring Topturnen Dames

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) ondersteunt de turnsport door middel van het monitoren van sportprestaties van turn(st)ers in de dagelijkse trainingspraktijk. Bij Turnen Dames wordt hiervoor onder andere structureel de hartslag tijdens turntrainingen gemonitord en wordt de aanloopsnelheid tijdens het toestel Sprong gemeten.

Bij het verbeteren van sportprestaties speelt het verzamelen van data een steeds belangrijkere rol. InnoSportLab ’s-Hertogenbosch biedt in deze stage de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij de monitoring van turntrainingen. Je bent hierbij (mede)verantwoordelijk voor het structureel meten van de hartslag en aanloopsnelheid. Daarnaast is het jouw taak om de meetdata te vertalen naar waardevolle informatie voor de turncoaches en gymnasten. Dit doe je door het (door)ontwikkelen van dashboards voor datavisualisatie en het opstellen van monitoringsrapporten voor coaches. Tot slot is het (door)ontwikkelen van een database met alle data van de monitoringstesten een belangrijke taak tijdens deze stage. De data kan hierdoor op den duur worden gebruikt voor onderzoek, ontwikkelingsinzichten en trainingsinformatie voor de coaches.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met (sport)metingen en signaalanalyse een pré.

 • Sportkunde (hbo)
 • Biometrie, Bewegingstechnologie (M&T)
 • Bewegingswetenschappen
 • overige opleidingen indien de stagiair beschikt over affiniteit met (sport)metingen en signaalanalyse.

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Marketing & Communicatie

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) wil zich graag professioneel uitdragen naar de buitenwereld. Daarbij hoort een goede invulling voor de online wereld met website, social media en periodieke nieuwsbrieven.

Tijdens deze stage ben jij (mede)verantwoordelijk voor de marketing- en communicatie-uitingen van ISLDB. Hierbij gaat het om bedenken, schrijven en vormgeven van uitingen via social media en de website. Daarnaast willen wij graag structuur aanbrengen in onze communicatiekanalen door middel van een operationeel marketing en communicatieplan.

Geschikte opleidingen

 • (Sport)Marketing, Sportmanagement (hbo)
 • Communicatie (mbo)
 • Multimedia design (mbo/hbo)
 • Marketing / communicatie (mbo/hbo)
 • overige gerelateerde opleidingen

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Applicatie SmartRings light

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches.

Eén van onze succesvolle projecten is het ‘SmartRings’ meetsysteem, waarmee het InnoSportLab inmiddels 6 keer op het Europees Kampioenschap Turnen aanwezig was om juryleden te ondersteunen bij de beoordeling van de ringenoefeningen. Om deze ondersteuning beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk sporters en coaches, wil ISLDB een doorontwikkeling naar een ‘light’ versie maken. Hiervoor zal een videogebaseerde mobiele applicatie (Android app) ontwikkeld worden, waarmee de houdingstijd tijdens een ringenoefening tijdens de turntrainingen beoordeeld kan worden.

Geschikte opleidingen

 • ICT, Informatica, Technische informatica (hbo/wo)
 • Bewegingstechnologie (met affiniteit voor app-ontwikkeling)
 • overige voor student met affiniteit voor app-ontwikkeling

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Analyseren turndata WK Turnen 2019

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch heeft in de loop der jaren verschillende meetsystemen ontwikkeld, waarmee ook de dynamische kracht (tijdens de oefening) op het toestel gemeten en geanalyseerd kan worden. Met een internationaal onderzoekscollectief heeft ISLDB met de ‘Smart Rings’ tijdens het WK Turnen 2019 in november 2019 in Stuttgart (GER) weer metingen verricht waardoor unieke datasets gegenereerd zijn op:

 • Vault
 • Still Rings
 • Parallel Bars
 • High Bar
 • Uneven Bars

In deze stage ga je aan de slag met de analyse van deze metingen van het WK; voer je kalibratie en validatie van het meetsysteem uit; en onderzoek je de verdere wensen, eisen en mogelijkheden van dit meetsysteem voor optimale ondersteuning van de topsport. Kennis van en kunnen werken met SQL-databases is een pré.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met data-analyse en -verwerking een pré.

 • ICT, Technische informatica (hbo)
 • Bewegingswetenschappen (wo)
 • Industrial Design (wo)
 • Bewegingstechnologie (M&T)
 • Mens & Techniek – Biometrie
 • overige opleidingen indien de stagiair beschikt over affiniteit en interesse in databases, data-analyse en dataverwerking.

Start van deze stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Validatie Laserspeed hardware trigger

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport met (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk en de vooruitgang van de turnsport in zijn algemeenheid.
Voor een gedetailleerde analyse van de aanloop van het onderdeel sprong worden 2 verschillende meetsystemen gebruikt:

 • LaserSpeed: waarmee het snelheidsverloop van de sporter nauwkeurig gemeten wordt.
 • OptoGait: waarmee o.a. staplengte en grondcontacttijd gemeten wordt.

In een voorgaande stage is een systeem onderzocht en ontwikkeld waarmee de opname van meerdere meetsystemen gesynchroniseerd kan worden door middel van een hardware-trigger, zodat meetdata uit deze systemen eenvoudig gecombineerd kan worden. Voor de synchronisatie moet de software nog doorontwikkeld worden, waarna validatie metingen en onderzoek uitgevoerd kunnen worden.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met (apparatuur)metingen een pré.

 • Bewegingstechnologie (M&T)
 • Mens & Techniek – Biometrie
 • ICT, Informatica
 • Bewegingswetenschappen
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit met (apparatuur)metingen.

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Analyseren kabelspanningsdata EK Turnen 2019

Stage opdracht

Het instellen van brug ongelijk, ringen en rekstok op de juiste kabelspanning is van cruciaal belang voor een zo goed mogelijke uitvoering van de turnoefening. Na het succes van de kabelspanningsmeter die Epke Zonderland in 2012 op de Olympische Spelen hiervoor gebruikt heeft, gebruikt de hele turnwereld een kabelspanningsmeter om de turntoestellen op de juiste spanning te zetten.
Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch heeft een geïntegreerde kabelspanningsmeter ontwikkeld, waarmee ook de dynamische kracht (tijdens de oefening) op het toestel gemeten en geanalyseerd kan worden. Met deze nieuwe kabelspanningsmeter zijn op het EK turnen in 2019 de eerste pilotmetingen gedaan.
In deze stage ga je aan de slag met de analyse van de pilotmetingen van het EK Turnen 2019. Aan bod komen:

 • analyse van kracht- en videodata
 • kalibratie en validatie van het meetsysteem
 • onderzoek relatie krachtdata – turnelementen aan hoge rek (HB) en brug ongelijk (UB).

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met data-analyse en -verwerking een pré.

 • Sportkunde
 • Bewegingstechnologie (M&T)
 • Mens & Techniek – Biometrie
 • Bewegingstechnologie
 • ICT, Technische informatica (hbo)
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit en interesse data-analyse en -verwerking

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage Boxcheck Turnen

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches.
In de (top)turnsport wordt op jonge leeftijd al een groot aantal trainingsuren gemaakt. Om (overbelastings)blessures daarbij te voorkomen is de balans tussen belasting en belastbaarheid een belangrijk onderwerp. Door de complexiteit en diversiteit van de trainingen in de turnsport, is er op dit moment geen goed manier om trainingsarbeid en -belasting in kaart te brengen.
Voor het ondersteunen van de dagelijkste trainingspraktijk in het turnen wil het lab een innovatieve app (Andriod) ontwikkelen waarmee het voor coaches mogelijk is om de traningsarbeid en -belasting van een groep turners te registreren. Hiervoor heeft het lab een model ontwikkeld waarin de traningsbelasting op een eenvoudige manier via een (tablet)app bij te houden is. Door een koppeling met een database, kunnen de gegevens uit de app gebruikt worden om de arbeid en belasting van de turner of turnster op langere termijn te monitoren.

Geschikte opleidingen

 • ICT, Informatica, Technische informatica (hbo/wo)
 • Bewegingstechnologie (met affiniteit voor app-ontwikkeling)
 • overige voor student met affiniteit voor app-ontwikkeling

Start stage

Vanaf september 2022.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over deze vacature.

Stage 3D-Kinematica mbv XSens MVN
INGEVULD

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches.
Het XSens MVN systeem is een 3D motion tracking systeem dat bestaat uit 17 trackers, waarmee real-time bewegingen kunnen worden geanalyseerd. De train(st)ers van Topturnen Zuid, de topsportvereniging waar wij nauw mee samenwerken, willen graag een aantal 3D-bewegingsanalyses hebben aan de hand van het XSens systeem. Er is met name vraag naar de vluchttijd van elementen op de vloer en als afsprong van de balk. Met het 3D-Kinemactica systeem van XSens  kan deze vluchttijd van verschillende turn(st)ers worden bepaald en geanalyseerd om zo tot conclusies en adviezen voor verbetering van de bewegingsuitvoering te komen. Je werkt tijdens deze stage opdracht dus samen met échte topturn(st)ers en krijgt tevens veel ‘hands-on’ en analytische kennis over dit meetsysteem, de metingen in de (top)portpraktijk en over het analyseren en het terugkoppelen van deze resultaten van diverse praktijkrelevante parameters  aan de train(st)ers.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met (sport)metingen en bewegingsanalyse een pré.

 • Sportkunde
 • Bewegingstechnologie (M&T)
 • Mens & Techniek – Biometrie
 • Bewegingstechnologie
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit met (sport)metingen en (3D-)bewegingsanalyse.

Stage Onderzoeken van toestel- en materiaalkarakteristieken mbv de ‘Valhamer meetopstelling’
INGEVULD

Stage opdracht

Meetsystemen & sport combineren in één stage? Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) beschikt over een ‘valhamer’. Met deze valhamer kan de demping van bepaald materiaal worden getest. Het meetsysteem meet onder andere de valsnelheid, de demping en de rebound van het materiaal. Binnen het turnen wordt de valhamer voornamelijk gebruikt voor het testen van verend turnmateriaal om na te gaan of deze voldoen aan de eisen van de wereld turnbond. In voorgaande stages is een testprotocol ontwikkeld en zijn verschillende springplanken getest. Maar hoe veranderen de karakteristieken van een springplank in de loop van de tijd en wanneer voelt een plank ‘ingesprongen’ voor de turn(st)ers? Tijdens deze stage je zal door middel van periodieke metingen deze vraag gaan beantwoorden. Daarnaast zal er gebrainstormd worden over andere mogelijkheden met de valhamer en zullen er verschillende testen worden uitgevoerd.

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met (sport)metingen en -onderzoeken een pré.

 • Sportkunde
 • Bewegingstechnologie (M&T)
 • Mens & Techniek – Biometrie
 • Bewegingstechnologie
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit met (sport)metingen en -onderzoeken.

Stage Early and late achievement turnsters en turners
INGEVULD

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch is in het bezit van een database met alle uitslagen van de eredivisie dames turnsters van instap tot aan de senior jaren. Aan de hand van deze database kan gekeken worden of er een verband is tussen de uitslagen op jonge leeftijd en de uitslagen op oudere leeftijd, oftewel; is er een verband tussen ‘early en late achievement’? En hoe ziet dit verband er dan uit? Deze stageopdracht betreft vooral een data-analyse stage opdracht. Wat is er te vinden in de data? En welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? Kunnen hier adviezen voor in de praktijk uitgehaald worden?

Geschikte opleidingen

Voor alle stagiaires is affiniteit met data-analyse en -verwerking een pré.

 • Sportkunde
 • Bewegingstechnologie (M&T)
 • Mens & Techniek – Biometrie
 • Bewegingstechnologie
 • ICT, Technische informatica (hbo)
 • overige opleidingen indien de stagiar beschikt over affiniteit en interesse data-analyse en -verwerking