Stage validatie hardware trigger

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport met (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk en de vooruitgang van de turnsport in zijn algemeenheid.
Voor een gedetailleerde analyse van de aanloop van het onderdeel sprong worden 2 verschillende meetsystemen gebruikt: LaserSpeed, waarmee het snelheidsverloop van de sporter nauwkeurig gemeten wordt; en OptoGait, waarmee o.a. staplengte en grondcontacttijd gemeten wordt. In een voorgaande stage is een systeem onderzocht en ontwikkeld waarmee de opname van meerdere meetsystemen gesynchroniseerd kan worden door middel van een hardware-trigger, zodat meetdata uit deze systemen eenvoudig gecombineerd kan worden. Voor de synchronisatie moet de software nog doorontwikkeld worden, waarna validatie metingen en onderzoek uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie over deze vacature? Die vind je HIER.

Stage early and late achievement

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch is in het bezit van een database met alle uitslagen van de eredivisie dames turnsters van instap tot aan de senior jaren. Aan de hand van deze database kan gekeken worden of er een verband is tussen de uitslagen op jonge leeftijd en de uitslagen op oudere leeftijd, oftewel; is er een verband tussen early en late achievement? En hoe ziet dit verband er dan uit? Deze stageopdracht betreft dus een data analyse stage opdracht. Wat is er te vinden in de data? En welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? Kunnen hier adviezen voor in de praktijk uitgehaald worden?

Meer informatie over deze vacature? Die vind je HIER.


Stage Xsens meetsysteem

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches.
Het Xsens MVN systeem is een 3D motion tracking systeem dat bestaat uit 17 trackers, waarmee real-time bewegingen kunnen worden geanalyseerd. De train(st)ers van Topturnen Zuid, de topsportvereniging waar wij nauw mee samenwerken, willen graag een aantal bewegingsanalyses hebben aan de hand van het Xsens systeem. Er is met name vraag naar de vluchttijd van elementen op de vloer en als afsprong van de balk. Met het Xsens systeem kan deze vluchttijd van verschillende turn(st)ers worden bepaald, kan dit worden geanalyseerd en kunnen hier wellicht conclusies en adviezen uitgehaald worden. Je werkt tijdens deze stage opdracht dus samen met échte topturn(st)ers en krijgt tevens kennis over dit meetsysteem, het analyseren van de parameters en het terugkoppelen van deze resultaten aan de praktijk.

Meer informatie over deze vacature? Die vind je HIER

Stage BOXCHECK

Stage opdracht

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch ondersteunt de turnsport door middel van (technologische) ontwikkelingen voor de dagelijkse trainingspraktijk van sporters en coaches.
In de (top)turnsport wordt op jonge leeftijd al een groot aantal trainingsuren gemaakt. Om (overbelastings)blessures daarbij te voorkomen is de balans tussen belasting en belastbaarheid een belangrijk onderwerp. Door de complexiteit en diversiteit van de trainingen in de turnsport, is er op dit moment geen goed manier om trainingsarbeid en -belasting in kaart te brengen.
Voor het ondersteunen van de dagelijkste trainingspraktijk in het turnen wil het lab een innovatieve app (Andriod) ontwikkelen waarmee het voor coaches mogelijk is om de traningsarbeid en -belasting van een groep turners te registreren. Hiervoor heeft het lab een model ontwikkeld waarin de traningsbelasting op een eenvoudige manier via een (tablet)app bij te houden is. Door een koppeling met een database, kunnen de gegevens uit de app gebruikt worden om de arbeid en belasting van de turner of turnster op langere termijn te monitoren.

Meer informatie over deze vacature? Die vind je HIER

Stage Kabelspanningsmeter

Stage opdracht

Het instellen van brug ongelijk, ringen en rekstok op de juiste kabelspanning is van cruciaal belang voor een zo goed mogelijke uitvoering van de turnoefening. Na het succes van de kabelspanningsmeter die Epke Zonderland in 2012 op de Olympische Spelen hiervoor gebruikt heeft, gebruikt de hele turnwereld een kabelspanningsmeter om de turntoestellen op de juiste spanning te zetten.
Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch heeft een geïntegreerde kabelspanningsmeter ontwikkeld, waarmee ook de dynamische kracht (tijdens de oefening) op het toestel gemeten en geanalyseerd kan worden. Met deze nieuwe kabelspanningsmeter zijn op het EK turnen in 2019 de eerste pilotmetingen gedaan. Om het systeem zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de wensen van sporters en coaches, is nog een ontwikkelslag nodig.
In deze stage ga je aan de slag met de analyse van de pilotmetingen van het EK; voer je kalibratie en validatie van het meetsysteem uit; en onderzoek je de verdere wensen, eisen en mogelijkheden van dit meetsysteem voor optimale ondersteuning van de topsport.

Meer informatie vind je HIER