Missie en visie

ISLDB werkt vanuit een eigen labruimte (~60 m2) in Den Bosch aan innovatie in en ondersteuning en bevordering van de gymnastische sporten. Dit doen we vanuit De Plek (voorheen: Flik-Flak hal), de grootste gymnastische trainingslocatie van Europa met meer dan 12.000 m2 trainingsoppervlakte dat tevens dienst doet als Nationaal TrainingsCentrum (NTC) voor het Nederlandse Heren Turnen. Hier ontwikkelen, realiseren en valideren we in de sportpraktijk als kleine projectorganisatie samen met andere partners uit de sport, het bedrijfsleven, hoger onderwijs en overheden nieuwe producten, diensten en faciliteiten.

Missie
Onze missie is samen te vatten in het realiseren van beter, gezonder en plezieriger bewegen om zo sportieve, economische en maatschappelijke meerwaarde te creeëren. We dragen bij aan het ontwikkelen en realiseren nieuwe (trainings)producten, manieren van trainingsbegeleiding en betere, veiligere en nieuwe turntmaterialen en -toestellen.

Visie
De acitviteiten van het lab richten zich vooral op de top(turn)sport. De komende jaren willen we de topsportinnovaties ook gaan doorvertalen naar de breedtesport en mogelijk ook buiten de sporthal. We merken dat onze opgebouwde expertise en meet- en testapparatuur mogelijk ook voor andere sportgroepen, zoals toegevoegde waarde kunnen hebben. We gaan onderzoeken of we in de toekomst ook hier een positieve bijdrage aan kunnen gaan leveren.

Doelen

Onze grote doelen zijn om:
1. Grote en kleine innovaties in de turnsport te bewerkstelligen of daar aan bij te dragen. Ook het ondersteunen van turntoernooi-organisatoren om veiligere en betere wedstrijden te organiseren met onze innovaties en technologie kan daarbij horen;
2. bij te dragen aan het voor de turnsport realiseren van veiligere en betere turntoestellen en -materialen zodat gymnasten langer, met meer plezier en minder blessures hun sport kunnen uitoefenen;
3. bij te dragen aan het verbeteren van de belasting van gymnasten door hun fysieke en sportieve ontwikkeling te monitoren en begeleiden;
4. de turnsport voor het brede publiek begrijpelijker en aantrekkelijker te maken door bij te dragen aan het ‘medialiseren’ van de turnsport.

Meerwaarde creeëren
Door in projecten samen met andere partijen die actief zijn in de turnsport bovenstaande doelen na te streven wil InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch een bijdrage leveren aan meer medailles (beter bewegen) voor de turnsport. We streven ook naar innovaties waarmee transparantere en eerlijkere wedstrijden met meer beleving bij jury en publiek mogelijk zijn (sportieve waarde). Verbeterde trainingsomstandigheden met betere turntoestellen en -materialen kunnen bijdrage aan plezieriger en veiliger bewegen en zijn daarom van grote meerwaarde voor gymnasten. Zo kunnen onze test- en monitoringsmogelijkheden een bijdrage leveren aan langdurigere, gezondere en plezierigere sportdeelname doordat er mogelijk minder sportuitval en/of -blessures optreden (maatschappelijke waarde).