Partners

Founding partners

Sportinnovator

ISLDB is één van de in 2020 gecertificeerde Sportinnovator-centra in Nederland waarin rendabele innovaties ontwikkeld worden die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. De innovaties versterken daarnaast de kennisbasis voor sport en kunnen zorgen voor nieuwe business of maatschappelijke waarde. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam sportinnovatienetwerk in Nederland.

Certificering

De certificaten werden uitgereikt door Topteam leden Maurits Hendriks en Harry van Dorenmalen. Van Dorenmalen: “We hebben inmiddels een netwerk van 12 Sportinnovator-centra. Dit netwerk is werkelijk uniek in de wereld. Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise.”