Project Description

Project motivatietoolbox

Doel

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Sportvereniging Flik-Flak wil het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) een leeftijdsadequate motivatietoolbox voor topturnen ontwikkelen.

Projectomschrijving

Uit de praktijk blijkt dat (topsport)coaches (te) weinig inzicht en kennis hebben over motivatie tijdens de ontwikkeling van een talentvolle jonge turn(st)er naar een volwassen topsporter. Ze weten hierdoor niet goed wat ze van de sporter kunnen en mogen verwachten gedurende de ontwikkeling en hoe ze hier leeftijdsadequaat op kunnen inspelen. Mede door deze onwetendheid is er sprake van (onterecht) uitval van turntalenten.
Het directe doel van de innovatie is het reduceren van uitval van turntalenten. Dit door middel van het geven van kennis en inzicht over (leeftijdsadequate) motivatie en motivatieproblemen in de turnsport aan coaches en train(st)ers. Ook zal een analyse worden gedaan van het trainings-, wedstrijd- en selectiesysteem van de KNGU om na te gaan of deze aansluit bij de (motivatie)ontwikkeling van jonge en volwassen topturn(st)ers.

Om het innovatiedoel te kunnen realiseren zal worden gestart met een literatuuronderzoek naar motivatie, motivatie in de (top)sport en de ontwikkeling van motivatie. Er zal daarnaast verdiept worden in de systemen van de KNGU om deze voldoende te kunnen analyseren. Tijdens deze voorbereidende fase zal kennis opgedaan worden bij samenwerkingspartners, experts en coaches om zo een volledig mogelijk beeld te creëren. Ook zullen bestaande vragenlijsten gericht op motivatie worden geanalyseerd op bruikbaarheid voor het onderzoek.
Tijdens de uitvoerende fase zullen er metingen worden gedaan met vragenlijsten en door middel van (semi-)gestructureerde interviews. De vragen zullen worden afgenomen bij zowel vrouwelijke als mannelijke topturn(st)ers, uitkomend in de verschillende Regionale Trainings Centra (RTC). De metingen zullen vervolgens worden geanalyseerd en gekoppeld aan de literatuur. Met de resultaten zal een motivatie toolbox worden ontwikkeld en zal een adviesrapport voor de KNGU worden opgesteld. De motivatietoolbox zal met name bestaan uit kennis en inzichten verkregen uit de metingen, daarnaast zal er mogelijk een tool/vragenlijst worden toegevoegd voor de coaches om inzicht te verkrijgen in de individuele ontwikkelingsfase van motivatie per turn(st)er. In de laatste weken van de uitvoerende fase zal de toolbox worden getest en aangepast waar nodig.

Update december 2019: inmiddels zijn we bezig met het afronden van het project. De interviews en vragenlijsten zijn afgenomen, een uitgebreid literatuuronderzoek is gedaan. Het ontwikkelen van de uiteindelijke toolbox is nog in volle gang.

Meer informatie?

ContactNienke Ekelenkamp, Stephanie van Cappellen
E-mailmotivatietoolbox@isldb.nl