Sportinnovator in het bedrijfsleven. Gouden match?!

2018-11-12T17:36:30+00:00 12 november 2018|Tags: , , , , , |

Op 3 en 4 december 2018 vindt in Eindhoven de laatste Sportinnovator tweedaagse plaats voor alle Nederlandse Sportinnovator-centra. Het Topteam Sport nodigt u van harte uit op dinsdag 4 december voor een meet- en matchmiddag voor bedrijven en Sportinnovator-centra. Doel van de middag is u te laten kennismaken met de wereld van sportinnovatie. Wat is het belang van sportinnovatie? Hoe ziet de markt van sportinnovatie eruit? Op welke manier kunt u samenwerken met sportinnovatiecentra? Hoe zet u samenwerkingsverbanden op? Welke financiële middelen zijn er beschikbaar voor bedrijven vanuit het programma Sportinnovator? Deze en andere vragen staan centraal op dinsdag 4 december 2018 van 12.00-18.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven..

Voorlopig programma

12.00 – 13.00 uur:          Inspiratielunch plus uitreiking Nationale Sportinnovator Prijs 2018

Welke innovaties helpen topsporters om beter om te gaan met mentale aspecten als stress en teleurstelling, het behoud van concentratie en het omgaan met blessures? Welke innovaties zorgen ervoor dat mensen bewust en onbewust verleid worden tot meer bewegen? De beste ideeën ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2018.

13.00 – 14.30 uur:          Keynotes

  • Jean-Pierre Beunen, KPN Program Director Smart Society & Sport: “Tomorrow’s winners collaborate today”
  • Harry van Dorenmalen, voorzitter Topteam Sport en voormalig CEO van IBM en Martin Olde Weghuis, lid Topteam Sport en directeur Ammon Innovation
  • e.a.

14.30 – 17.00 uur:           Beursvloer met onder andere:

  • Informatiebijeenkomst over subsidieoproep
  • Meet- & Matchsessies
  • Inspiratiesessies over o.a. co-creatie, waardeketenvorming, data in sport
  • Pitches van o.a. Sportinnovator-centra
  • Voldoende ruimte om te netwerken

17.00 – 18.00 uur:          Netwerkborrel

Het programma wordt in de komende weken aangevuld met meer keynotes en sessies. Houd hiervoor ook de website in de gaten: www.sportinnovator.nl.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u de kansen op het gebied van sportinnovatie nader verkennen, dan kunt u zich hier aanmelden voor deze gratis middag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Nieuwenbroek: 070 349 54 80 of via sportinnovatie@zonmw.nl.

Over het Topteam Sport

Het Topteam Sport is opgericht op initiatief van het ministerie van VWS. Het Topteam Sport heeft een accelererende rol om sportinnovatie verder op de kaart te zetten en heeft daarom het programma Sportinnovator opgezet. Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand. Kijk voor meer informatie over Sportinnovator op www.sportinnovator.nl.

InnoSportLab 's-Hertogenbosch