Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) en imec als R&D en innovatiehub zijn gezamenlijk met @ISLDB een samenwerking gestart rondom het meten en verbeteren van blades voor (paralympische) sporters. Doel is om meer en beter inzicht te krijgen in de eigenschappen van de sprintlepels om deze beter te kunnen inzetten en aanpassen voor individuele sporters.

Pilotmeting

In eerste instantie zal met meetapparatuur van het InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch een opstelling worden gebouwd en getest waarmee sprintlepels (de protheses) zeer nauwkeurig getest kunnen worden. In een later stadium volgt dan mogelijke uitbreiding naar individuele aanpassingen.

Samenwerking

Het bundelen van de krachten van imec, Fieldlab Aangepast Sporten en het InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking tussen de verschillende Sportinnovator centra en het bedrijfsleven.