Maandagavond 21 november 2018 kwamen 18 topsportcoaches uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch samen in het InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch voor de thema-bijeenkomst rondom ‘Belasting & belastbaarheid’. De gemeente ‘s-Hertogenbosch organiseert voor de topsportcoaches onder leiding van Joost Kuppens – Buurtsportcoach Topsport in de ‘s-Hertogenbosch – jaarlijks meerdere bijeenkomsten rondom verschillende topsport gerelaeerde thema’s, aangegeven vanuit de topsportcoaches zelf. Uitgangspunten zijn het ontmoeten en leren van elkaar, kennisdeling en zelfontplooiing.

Belasting & belastbaarheid

Rondom het thema ‘Belasting & belastbaarheid’ bood Maurice Aarts – naast labmanager tevens als bewegingswetenschapper ook op dit vakgebied werkzaam als hogeschooldocent Bewegingswetenschappen bij Fontys ALO Eindhoven – eerst kort een theoretisch kader (vernieuwde model belasting-belastbaarheid) waarna de topsportcoaches voor hun eigen sport de verschillende factoren analyseerden en vervolgens deelden met de groep. Zo werden praktische handvaten gecreeerd om voor de eigen sport mogelijkheden te benoemen om beter met ‘Belasting & belastbaarheid’ om te kunnen gaan in de toekomst.

Themabezoek

Ook geïnteresseerd om een innovatief en interessant themabezoek te brengen aan het InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch? Neem dan contact met ons op!