Op donderdag 7 november wordt van 9:00-17:30 uur de Dag van het Sportonderzoek georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland Haarlem. Voorafgaand aan de Dag van het Sportonderzoek vindt de Nacht van het Sportonderzoek plaats op woensdagavond 6 november in de voormalige wachtkamer van het station in Haarlem.

Dagthema

Het thema van de Dag van het Sportonderzoek 2019 is ‘Sportonderzoek met Impact’. Het inhoudelijke programma wordt opgehangen aan de drie pijlers van de Kennisagenda Sport en Bewegen:

1. De gezonde generatie
2. Leefstijl als medicijn
3. Training van de toekomst

Kijk voor meer informatie over het programma op de event website.