Krachtmetingen

Bij het InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch hebben we veel verschillende krachtmeters. De doeleinden van deze krachtmeters lopen erg uiteen.

De Smart Rings, een software systeem om onder andere juryleden te kunnen ondersteunen bij het jureren van een ringoefening, bestaan uit krachtsensoren. Aan de hand van deze krachtsensoren kan de kracht op zowel de linker- als de rechterring bepaald worden. Met deze informatie kan er op een optimale manier worden getraind. Tevens kan er worden gekeken of krachtelementen twee seconden worden aangehouden (verplicht in de oefenstof), doordat de kracht tijdens zo’n houdingselement gelijk blijft. Wanneer de kracht weer toe- of afneemt betekent het dat de turner verder is gegaan met een volgend element in zijn oefening.

Naast bovenstaand voorbeeld kunnen krachtmeters bijvoorbeeld ook gebruikt worden om andere meetsystemen te valideren. Onze krachtmeters zijn valide en betrouwbaar gevonden waardoor de uitkomsten vergeleken kunnen worden met de uitkomsten uit andere krachtsystemen.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in de ondersteuningsmogelijkheden van het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch voor uw sport? Neem gerust contact met ons op.

ContactMaurice Aarts
E-mailinfo@isldb.nl