Gymnastische producttesten

Het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch beschikt over een ‘valhamer’ waar gymnastische producttesten mee uitgevoerd kunnen worden. De Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) stelt bepaalde voorwaarden aan producten voordat deze op (inter)nationale wedstrijden gebruikt mogen worden. Aan de hand van de valhamer kunnen deze voorwaarden worden getest.

De valhamer bestaat uit een tweetal camera’s, een accelerometer, een laser en een impactgewicht.

Een voorbeeld van een te testen product is een airtrack. Gedurende de metingen met de valhamer worden 3 verschillende parameters, die van toepassing zijn op desbetreffende airtrack, berekend.

  1. De eerste parameter die wordt berekend is de maximale ‘impact’ kracht. Deze wordt berekend aan de hand van het gewicht van de impactor (in kg) en de versnelling van de impactor (in m/s2) bij het vallen van de impactor (deze wordt vanaf verticaal losgelaten). De maximale kracht wordt gegeven in Newton.
  2. De tweede parameter die wordt berekend is de demping (in mm). De demping is de afstand tussen de bovenkant van de airtrack (men noemt dit de basislijn) en de maximale verplaatsing van de impactor onder deze basislijn. Dit geeft dit als het ware aan hoever de airtrack is ingedeukt (door de impactor).
  3. De derde parameter die wordt berekend is de hoogte van de ‘rebound’. Dit is de afstand tussen de basislijn en de maximale verplaatsing van de impactor boven de basislijn (dus hoe ver wordt de impactor als het ware weer omhoog geveerd).

Aan de hand van de uitkomsten kan gekeken worden of het product aan de voorwaarden voldoet.

Naast gymnastische producttesten kan er met de valhamer nog veel meer worden getest. Benieuwd of de valhamer uw product kan testen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in de ondersteuningsmogelijkheden van het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch voor uw sport? Neem gerust contact met ons op.

ContactMaurice Aarts
E-mailinfo@isldb.nl